KRISTINA SCHULTZ & JOHAN LINDBERG
12 aug - 23 aug

KRISTINA SCHULTZ & JOHAN LINDBERG

Nu är det tidigt, då är det för sent

Från en tanke och genom våra händer har råvaror och material under årtusenden formats till föremål. Ett samspelande flöde där vidareutveckling och påbyggnad av idéer, material och verktyg på ett naturligt sätt fört oss framåt. När en människas gärning nådde sitt slut, tog nästa istället vid. Så har skett tills nu. Nu är det maskinen som tar över. Och kanske gör det inget, kanske är maskinen bara en förlängning av mänskligheten. Eller så har vi just sett början på förlusten av vår mest grundläggande identitet – görandet.

 

I utställningen Nu är det tidigt, då är det för sent möter vi resultatet av artificiell intelligens och digital fabrikation. Här skildras en tänkbar framtid där datorn och roboten inte enbart står för tillverkning utan också för utformning och design av själva föremålen. Men parallellt med den tekniska utvecklingen, implementeras också obetänkta följder i den mänskliga kulturen, i dagsläget omöjliga att förutspå.

 

Kristina Schultz och Johan Lindberg är övertygade om att mänskligheten står inför omvälvande förändringar och verkar därför inom fältet för undersökande design. Genom deras projekt presenteras tankar, idéer och bilder av alternativa scenarier som ger möjligheten att utmana invanda beteenden och föreställningar.

 

Öppettider:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Lördag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)

<- Tillbaka till evenemang