No pasarán
07 mar - 19 apr

No pasarán

(English version below)

”Under en stipendievistelse i Paris 2018 började jag summera varje dag till en målning, en färg. Det blev både ett sätt att hitta en andning och ett sätt att knyta an till staden. Efterhand växte dagarna, liksom färgerna. Några av dem visas här likt ett partitur. En tid.

Under samma tid började jag också göra en serie anspråkslösa skulpturer, eller förslag, av det material som gatorna och min omgivning tillhandahöll (som gåva?). Skulpturerna bär ibland enkla textrader av den rumänska poeten Paul Celan.

Såväl målningarna som skulpturerna utgör ett försök att ta tillbaka ett språk – och en tillit. Bilden, och formen, börjar här om. Stavar sig fram.

Lies nicht mehr – schau!

 Schau nicht mehr – geh!”

 – Anders Widoff

Anders Widoff är född i Stockholm 1953 och arbetar med måleri, teckning, skulptur och fotografi. Han har varit professor på Konsthögskolan i Oslo, Konstfack och gästprofessor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har ställt ut på en rad gallerier och museer runt om i Sverige och Europa, bland annat Moderna Museet i Stockholm. Mest omtalad är hans Mariaskulptur i Uppsala Domkyrka från 2005.
Detta är hans första utställning i Småland.

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 7 MARS KL. 13.00
KONSTNÄRSSAMTAL MELLAN ANDERS WIDOFF OCH THOMAS ELOVSSON KL. 14.00.
VÄLKOMMEN!

“During a scholarship stay in Paris 2018, I began to sum up every day into a painting, a color. It became both a way to find a breath and a way to connect with the city. Gradually the days grew, as did the colors. Some of them are shown here like a score. A time.

At the same time, I also began to make a series of unassuming sculptures, or suggestions, of the material that the streets and my surroundings provided (as a gift?). The sculptures sometimes carry simple lines of text by Romanian poet Paul Celan.

Both the paintings and the sculptures are an attempt to take back a language – and a trust. The picture, and the shape, begins anew here. Stumbles forward.

Lies nicht mehr – schau!

 Schau nicht mehr – geh!”

– Anders Widoff

 

Anders Widoff was born in Stockholm in 1953 and works with painting, drawing, sculpture and photography. He has been a professor at the Oslo National Academy of the Arts and at Konstfack and a visiting professor at the Royal Academy of Arts in Stockholm. He has exhibited at a number of galleries and museums around Sweden and Europe, including the Moderna Museet in Stockholm. Most notable is his Mary sculpture in Uppsala Cathedral from 2005.
This is his first exhibition in Småland.

<- Tillbaka till evenemang