MOLNSKOGEN
02 maj - 14 jun

MOLNSKOGEN

[english version below]

Valeria Montti Colque rör sig i ”Molnskogen” kring teman som rötter och moderskap. Utställningen är en installation bestående av målningar, mattor och akvareller. Himmel, träd, bergskedjor, regnbågar och fåglar är återkommande motiv som får representera våra drömmar och en annan dimension där varje individ är ett universum.

Valeria Montti Colque är född 1978 i Stockholm och är utbildad i Mexico, Costa Rica och Sverige. Hon tog sin examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2004. Montti Colque har bland annat visats på Museum of Contemporary Art, Chile, Moderna Museet i Stockholm och Tokyo Art Fair, Japan. Valeria Montti Colque arbetar med såväl installation, måleri, fotografi och performance och har också gjort ett flertal offentliga gestaltningar.

Utställningen öppnar utan vernissage lördagen den 2 maj kl. 11.00. På grund av rådande pandemi har vi en besöksrestriktion på 10 besökare åt gången. Tänk på att inte besöka oss om du är sjuk!

________________________________________________________________________________

Valeria Montti Colque moves in ”Molnskogen” (The Cloud Forest) around themes such as roots and motherhood. The exhibition is an installation consisting of paintings, carpets and watercolors. The sky, trees, mountain ranges, rainbows and birds are recurring motifs that may represent our dreams and a different dimension where each individual is a universe.

Valeria Montti Colque was born in 1978 in Stockholm and is educated in Mexico, Costa Rica and Sweden. She graduated from the Royal College of Art in Stockholm in 2004. Montti Colque has been exhibited at the Museum of Contemporary Art, Chile, the Moderna Museet in Stockholm and the Tokyo Art Fair, Japan. Valeria Montti Colque works with installation, painting, photography and performance and has also made a number of public artworks.

The exhibition opens on Saturday 2 May at 11.00. Due to the prevailing pandemic, we have a visitor restriction of 10 visitors at a time. Remember not to visit us if you are feeling ill!

<- Tillbaka till evenemang