As Above So Below
05 sep - 18 okt

As Above So Below

[english version below]

För första gången någonsin sker ett unikt samarbete mellan en konstnärsduo, ett länsmuseum och en självorganiserad konsthall med utställningen As Above So Below. Det är Jönköpings Läns Museum och Österängens Konsthall som visar var sin del av en separatutställning med Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans.

As Above So Below visas i två delar, som tillsammans bildar en helhet; en del på Österängens Konsthall och en del på Jönköpings Läns Museum.

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans utställning i form av en koncentrerad retrospektiv är en originell uppvisning av laddade verk. Deras konst låter sig inte ringas in och placeras i ett fack utan formas av personliga erfarenheter och en barnslig nyfikenhet.

Genom Jeannin & Schuurmans verk bjuds vi in till deras värld med maskiner, performances, videor, installationer, meditation och tryckta publikationer. Utställningen är en gåtfull blandning av vetenskap, mytologi, religion och det ockulta. Jeannin och Schuurmans skakar om sin publik, uppmanar oss att öppna våra sinnen och fråga oss själva: Vad är egentligen verkligt?

Lisa Jeannin är född i Uppsala och utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och The Art Academy of s’Hertogen Bosch i Nederländerna. Rolf Schuurmans är född i Oss, Nederländerna och utbildad vid Art Academy of Tilburg, Nederländerna. De har numera sina ateljéer i ett missionshus i Hakebo, Jönköpings län och i Gnesta, Södermanlands län. Tillsammans har de medverkat i en stor mängd utställningar, både i Sverige och utomlands.

Dubbelvernissage 5 september

Jönköpings Läns Museum kl. 12:00
Invigningstal av Johan Gärskog, länsmuseichef och Johanna Linder, verksamhetschef Österängens Konsthall.

Österängens Konsthall: insläpp från kl. 13:30
Gratis biljetter delas ut på länsmuseet, men kan också bokas här nedan från och med den 24 augusti. Vi bjuder på lunchsmörgås!

Fri entré på båda platserna.

 

Praktisk information

Vernissage: Invigningstalet hålls i Stora vita salen på Jönköpings Läns Museum kl. 12:00. Plats för max 50 besökare åt gången. På länsmuseet delas gratis biljetter ut till insläppet på Österängens Konsthall, som har en besöksrestriktion på max 10 besökare åt gången. På Österängens Konsthall bjuds alla vernissagebesökare på en lättare lunchmacka. Insläpp kl. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 och 15:30. Du kan också boka din biljett senast den 4 september kl. 20.00 här nedan.

Resa mellan utställningslokalerna: Stadsbuss nr 1 går ca var tionde minut mellan hållplatserna “Stadsbiblioteket” precis utanför Jönköpings Läns Museum och Österängens Centrum.

Coronainformation: Arrangörerna strävar efter att genomföra samtliga arrangemang och visningsdagar på ett säkert sätt som inte bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta kan innebära att antalet besökare på vissa arrangemang begränsas, eller att man hänvisas till att återkomma vid ett senare tillfälle. Vi ber om förståelse för detta.

Evenemang i samband med utställningen

Amulettworkshop med Lisa & Lila den 26 september kl. 13:00

Österängens Konsthall i samarbete med Skådebanan Småland. Obs! Föranmälan krävs!

Utställningen pågår till och med 18 oktober

Varmt välkommen!

Mer information


Johanna Linder, verksamhetschef Österängens Konsthall
0768-61 09 00 | johanna.linder@osterangenskonsthall.se
Jonas Nilsson, verksamhetsutvecklare konst, Jönköpings läns museum
036-30 18 30 | jonas.nilsson@jkpglm.se

 

 

 

 

As Above So Below

For the first time ever, a unique collaboration takes place between an artist duo, a county museum and a self-organized art gallery with the exhibition As Above So Below. It is Jönköpings Läns Museum and Österängens Konsthall that each show their part of a separate exhibition with Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans.

As Above So Below is shown in two parts, which together form a whole; one part at Österängens Konsthall and one part at Jönköpings Läns Museum.

Lisa Jeannin & Rolf Schuurman’s exhibition in the form of a concentrated retrospective is an original display of charged works. Their art can not be circled and placed in a box, but is shaped by personal experiences and a childlike curiosity.

Through Jeannin & Schuurman’s work, we are invited to their world with machines, performances, videos, installations, meditation and printed publications. The exhibition is an enigmatic mix of science, mythology, religion and the occult. Jeannin and Schuurmans shake their audiences, urging us to open our minds and ask ourselves: What is really real?

Lisa Jeannin was born in Uppsala and educated at the Malmö Academy of the Arts and The Art Academy of s’Hertogen Bosch in the Netherlands. Rolf Schuurmans was born in Oss, the Netherlands and educated at the Art Academy of Tilburg, the Netherlands. They now have their studios in a mission house in Hakebo, Jönköping County and in Gnesta, Södermanland County. Together, they have participated in a large number of exhibitions, both in Sweden and abroad.

Double opening 5 September
Jönköping County Museum at 12:00
Opening speech by Johan Gärskog, county museum director and Johanna Linder, operations manager at Österängens Konsthall.
Österängens Konsthall: admission from kl. 13:30
Free tickets will be handed out at the county museum, but can also be booked below from 24 August. We offer a lunch sandwich!

Free admission in both places.

 

Practical information

Opening: The opening speech will be held in the ”Stora Vita Salen” at Jönköpings läns Museum at 12:00. There is a maximum of 50 visitors at a time. At the Läns museum, free tickets are distributed to Österängens Konsthall, which has a visitor restriction of a maximum of 10 visitors at a time. At Österängens Konsthall, all opening visitors are offered a light lunch sandwich. Admission at 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 and 15:30.

Corona information: The organizers strive to carry out all events and viewing days in a safe way that does not violate the Swedish Public Health Agency’s recommendations. This may mean that the number of visitors to certain events is limited, or that you are referred to return at a later time. We ask for your understanding.

Events in connection with the exhibition

Amulet workshop with Lisa & Lila on September 26th at 13:00

Österängens Konsthall in collaboration with Skådebanan Småland. Note! Pre-registration required!

The exhibition runs through October 18 2020
Warm welcome!

<- Tillbaka till evenemang