STUDIO476 BOKA DIN UTSTÄLLNING FÖR 2022
23 nov - 31 dec

STUDIO476 BOKA DIN UTSTÄLLNING FÖR 2022

BOKNINGEN ÖPPNAR 23 NOVEMBER KL 10.00 – FÖRST TILL KVARN!

 

Studio476 är vår experimentyta där alla våra medlemmar* kan boka in sig för en utställning. Bli medlem här!

Ytan består av en vägg som är 440 cm lång och 240 cm hög och finns i studierummet på Österängens Bibliotek, som har en ingång till Österängens Konsthall. Väggen är klädd med en vitmålad perforerad pegboard och utrustad med olika upphängningsanordningar (krokar, små hyllor, gummiband, etc)

Du hänger och tar ner din utställning själv och ansvarar för inbjudan till eventuell vernissage och marknadsföring i sociala medier. Du förser även Österängens Konsthall med text och bild för marknadsföring av din utställning på vår hemsida.

Din utställning pågår i två veckor. Du bokar själv in dig i vårt bokningssystem nedan som är öppen när det finns tillgängliga platser. Max en utställning per person och år kan bokas.

Dessa tider kommer vara bokningsbara, vi länkar till konstnärernas utställningarna här ifrån allteftersom vi får in material.

Period 1: 8 – 20 februari Maria Axelsson
Period 2: 22 februari – 6 mars Julia Kangas
Period 3: 8 – 20 mars Gunnar Falk
Period 4: 5 – 17 april: Täcklebo broderiakademi
Period 5: 19 april – 1 maj:  Marilyn Lindh
Period 6: 3 -15 maj: Helena Anliot
Period 7: 7 – 19 juni Adeife Odoko
Period 8: 21 juni – 3 juli
Period 9: 5 – 17 juli
Period 10: 19 – 31 juli
Period 11: 2 – 14 augusti
Period 12: 30 augusti – 11 september
Period 13: 13 – 25 september:  Maria Hultgren
Period 14: 27 september – 9 oktober: Hannele Takkinen
Period 15: 8 – 20 november: Therese Livonne
Period 16: 22 november – 4 december
Period 17: 6 – 18 december

 

Kontakta jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se vid frågor.

* Det är gratis för våra medlemmar att ställa ut, du kan bli medlem för 200 kr eller bli stödmedlem för 100kr. Om ni är flera som ställer ut tillsammans räcker det att en person är medlem.

 

 

Öppettider för besökare av Studio476:

Måndag: 10:00 – 16:00 (ingång via biblioteket)
Tisdag: 11:00-16:00 (ingång via biblioteket)
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Fredag: 10:00 – 18:00 (ingång via biblioteket & konsthallen)
Lördag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)
Söndag: 11:00-16:00 (ingång via konsthallen)

 


THE BOOKING OPENS ON NOVEMBER 23 AT 10 am – FIRST COME FIRST SERVE!

Studio476 is our experimental area where all our members* can book exhibition. Become a member here!

The space consists of a wall that is 440 cm long and 240 cm high and is located in the study room at Österängen’s Library, which has an entrance to Österängens Konsthall. The wall is clad with a white painted perforated pegboard and equipped with various hanging devices (hooks, small shelves, rubber bands, etc)

You hang and take down your exhibition yourself and you are responsible for the invitation to any opening (optional) and marketing in social media. You also provide Österängens Konsthall with text and an image for marketing your exhibition on our website.

Your exhibition runs for two weeks. You book yourself into our booking system below, which is open when places are available. A maximum of one exhibition per person and year can be booked.

These times will be bookable, we will link to the artists’ exhibitions from this page as we material becomes avaliable.

Period 1: February 8 – 20
Period 2: February 22 – March 6
Period 3: March 8 – 20
Period 4: April 5 – 17
Period 5: April 19 – May 1
Period 6: May 3 -15
Period 7: June 7 – 19
Period 8: June 21 – July 3
Period 9: July 5 – 17
Period 10: July 19 – 31
Period 11:August 2 – 14
Period 12: August 30  – September 11
Period 13: September 13 – 25
Period 14: September 27 – October 9
Period 15: November 8 – 20
Period 16: November 22 – December 4
Period 17: December 6 – 18

 

 

Contact jannie.sidenvik@osterangenskonsthall.se for questions.

*It is free of charge for our members to exhibit, you can become a member for SEK 200 or be a support member for SEK 100. If more than one artist wants to exhibit together only one of you needs a membership.

 

Opening hours for visitors of Studio476:

Monday: 10:00 – 16:00 (entrance via the library)
Tuesday: 11: 00-16: 00 (entrance via the library)
Wednesday: Closed
Thursday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Friday: 10:00 – 18:00 (entrance via the library & art hall)
Saturday: 11: 00-16: 00 (entrance via the art hall)
Sunday: 11: 00-16: 00 (entrance via the art hall)

Anmälan

Biljettyp Platser
Period 8: 21 juni - 3 juli
Period 9: 5 juli - 17 juli
Period 10: 19 juli - 31 juli
Period 11: 2 augusti - 14 augusti
Period 16: 22 november - 4 december
Period 17: 6 december - 18 december


<- Tillbaka till evenemang