Still interested in this image? Boka besök!
30 jan - 07 mar

Still interested in this image? Boka besök!

[english version below]
OBS! Utställningen kan besökas genom att boka tid, se information nedan!

Vad gör all reklam med oss? Känner någon igen sig de människor som visas upp för att sälja oss saker? Eller spelar det kanske ingen roll när vi alla shoppar ändå? Kort sagt: Varför är all reklam så dum?

På Österängens Konsthall bjuder Roxy Farhat in betraktaren till en intuitiv och absurd tolkning av hur det är att röra sig i en värld kantad av reklam och slogans. Många av de bilder vi möter i reklamen är hämtad från bildbanker som Shutterstock. Bildbankerna försöker fånga och förutse vilken typ av bildmaterial företag vill ha. För att kunna användas till vad som helst är uttrycken och människorna i bilderna allmänna och anonyma. För att inte kunna missförstås är gesterna överdrivna och uppskruvade, som mänskliga emojis.
Utställningens titel kommer från ämnesraden i ett mail från Shutterstock. I Farhats videoverk har människorna från bildbankerna getts ett nytt sammanhang  – utan produkter eller slogans. Kvar blir en labyrint av gester och uttryck där vi lämnas utan guidande avsändare och budskap. Roxy Farhat blandar, lånar och ger från en åttiotalsestetisk bildvärld med pasteller, kontorspalmer och tandkrämsleenden som vi alla kan känna igen, men som i sin totala brist på besjälning förvandlas från förförande till olycksbådande.
Still interested in this image?

Roxy Farhat, född 1984 i Iran, är en svensk konstnär och regissör. Hon är utbildad vid Konstfack och UCLA i Los Angeles, USA. Farhats konstnärliga praktik innefattar en rad olika uttryckssätt: performance, videokonst, musikvideos, film, med mera, där feminism, antikapitalism och postkolonialism är återkommande teman. Just nu arbetar hon på en långfilm, “La Société du Spectacle”, tillsammans med dokumentärfilmaren Göran Hugo Olsson.
En version av ”Still interested in this image? ”visades på Skånes konstförening hösten 2020.

Observera att konsthallen är stängd tills vidare, men öppen för tidsbokade besök.
Tider möjliga att boka:
Torsdagar 11.00-18.00
Fredagar 11.00- 18:00
Lördagar: 11.00-16.00
Du bokar ditt besök genom att maila till info@osterangenskonsthall.se senast kl. 17.00 dagen före din önskade besök.

 


___________________________________________________________________________________

 

Please note that the art gallery is closed for the time being, but open for pre-booked visits.

What does all the advertisment do to us? Does anyone recognize the people who show up to sell us things? Or maybe it doesn’t matter when we all buy the things anyway? In short: Why is all advertisment so dumb?

At Österängens Konsthall, Roxy Farhat invites the viewer to an intuitive and absurd interpretation of what it is like to move in a world lined with advertising and slogans. Many of the images we encounter in advertisment are taken from imagebanks such as Shutterstock. The imagebanks try to capture and predict what type of images companies want. In order to be used for anything, the expressions and people in the pictures are general and anonymous. In order not to be misunderstood, the gestures are exaggerated and twisted, much like human emojis.
The title of the exhibition comes from the subject line in an email from Shutterstock. In Farhat’s video works, the people from the image banks have been given a new context – without products or slogans. What remains is a labyrinth of gestures and expressions where we are left without guiding senders and understandable messages. Roxy Farhat mixes, borrows and gives from an 80’s aesthetic world of images with pastels, office palms and toothpaste smiles that we can all recognize, but which in its total lack of animation turns from seductive to ominous.
Still interested in this image?

Roxy Farhat, born in 1984 in Iran, is a Swedish artist and director. She is educated at Konstfack and UCLA in Los Angeles, USA. Farhat’s artistic practice includes a variety of expressions: performance, video art, music videos, film, and more, where feminism, anti-capitalism and postcolonialism are recurring themes. She is currently working on a feature film, ”La Société du Spectacle”, together with documentary filmmaker Göran Hugo Olsson.
A version of “Still interested in this image? ”Was shown at Skånes konstförening in the autumn of 2020.

 

 

Please note that the art gallery is closed for the time being, but open for pre-booked visits.
Bookable times are:
Thursdays 11am – 6pm
Fridays 11am – 6pm
Saturdays: 11am – 4pm
You book your visit by emailing info@osterangenskonsthall.se no later than at 5pm the day before your desired visit.

<- Tillbaka till evenemang