Jorddyrkare Claes Hellsten
04 maj

Jorddyrkare Claes Hellsten

I projektet Jorddyrkare undersöker vi tillsammans med konstnärer, aktivister, experter och odlare permakulturens revolutionära potential. Varje jorddyrkare tar avstamp i varsin av permakulturens tolv designprinciper.
Programmet kommer att pågå under 2022, från april till oktober med workshops, föreläsningar och performances.

Claes Hellsten är sedan många år aktiv naturvårdare som arbetar med allt från naturpedagogik till biologiskt kulturarv. Han arbetar med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Biosfärområde Östra Vätterbranterna genom till exempel utbildning, skydd, restaurering och samverkansprojekt.

Tillsammans med Claes gör vi boplatser för igelkottar, fåglar, insekter och andra småkryp. Träd som ger pollen och nektar planteras och tillämpar permakulturens 9:e princip ”Tillämpa små och långsamma lösningar”.

Tid: 17.00 – 19.00

Plats: ÖK kolonilott (nedanför Orionvägen)

Datum: 4 maj

Ingen föranmälan behövs, fika går att köpa med swish.

Begreppet “permakultur” myntades av australiensarna David Holmgren och Bill Mollison. I boken  ”Permaculture – Principles & Pathways Beyond Sustainability” utvecklar han tankarna bakom de tolv principerna för permakultur. Samtliga principer utgår från tre grundprinciper:

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människan
  • Rättvis fördelning

Medan glaciärerna smälter, ekosystem kollapsar, Europa är i krig och vi förlorar mer och mer av den biologiska mångfalden, fortsätter vi konsumera resurser som aldrig förr, utan att ge tillbaka. Permakulturen erbjuder ett nytt sätt tänka och göra, en långsiktig omtanke om hur vi kan skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle genom att till exempel bygga nätverk och sluta kretslopp.

 

Du hittar projektbloggen för jorddyrkare HÄR

<- Tillbaka till evenemang